Khi mới sinh ra, tất cả chúng ta đều đến với thế giới này với một trái tim ngây thơ, trong sáng, thuần khiết và chân thật...Hãy nhớ lại xem thời còn nhỏ, bạn đã là một đứa trẻ ...

Cái đẹp mà đến thiên hạ đua nhau cho là đẹp là cái đẹp rất xấu. Cái hay mà đến thiên hạ mượn tiếng để làm hay, là cái hay rất dở. Để thân lại sau mà thân được ...

Là người sáng lập ra Đạo gia, Lão Tử là người có ảnh hưởng sâu sắc đến sự phát triển của triết học Trung Quốc. Cốt lõi trong tư duy của ông là phép biện chứng đơn giản, lưu ...

Hai chữ “tri chỉ, tri túc” là then chốt đạo xử thể của Lão Tử. Mà cũng là vấn đề khó khăn nhất. Biết dừng thì còn tương đối dễ… chứ “biết đủ” thì phải lấy tiêu chuẩn nào mà quy định? Nghĩa là biết ...

TAM BỬU 三寶Chương 67, Lão Tử viết: “Ngô hữu tam bửu, trì nhi bão chi: nhất viết Từ, nhị viết Kiệm, tam viết bất cảm vi thiên hạ tiên. Từ cố năng Dũng, Kiệm cố năng quảng, bất cảm vi thiên hạ ...

“Con tôi tài sản tôi,Ngươi ngu sanh ưu não,Tự ta, ta không có,Con đâu, tài sản đâu”Thường thấy trong đời sống, đa phần ai cũng nghĩ mình thiếu thốn, ít ai nhìn thấy sự thật là mình đã đủ ...