Youtube Rèn Trí Sáng Suốt

Niềm Tin Cuồng Tín Nguy Hiểm Như Thế Nào? - Trần Việt Quân

Niềm tin cuồng tín hay niềm tin mù quáng là loại niềm tin thiếu đi Chánh Kiến.
Thầy Trần Việt Quân nhiều lần dạy về câu chuyện Đức Phật, rằng trước ...
khi tin bất cứ điều gì chúng ta đều nên suy xét kỹ lưỡng.
Nhìn rộng ra trong xã hội, chúng ta thấy dạng niềm tin này tồn tại ngày càng phổ biến và ảnh hưởng trực tiếp đến tâm thức cộng đồng.
Hãy kiểm nghiệm lại, bạn có đang tin 1 điều gì đó mà thiếu kiểm chứng không?
Tham khảo về hành trình Rèn Trí Sáng Suốt của thầy Quân và đội ngũ tại:

Website: bke.edu.vn/rentrisangsuot
Cộng đồng Rèn Trí Sáng Suốt: facebook.com/groups/rentrisangsuot
Fanpage: facebook.com/rentrisangsuot
Tiktok: tiktok.com/@rentrisangsuot
#tranvietquan #rentrisangsuot #rtss
[+] Show More
1 of 6
>